รับจัดหาทะเบียน ทุกหมวดตามสั่ง หมวดเก่าและใหม่ เลขรุ่น เลขวันเกิด เลขศาสตร์ ขายทะเบียนสวย ผลรวมดี บริการ สลับป้ายทะเบียน เบิกเล่มไฟแนนซ์** โอนย้าย ต่อภาษี one stop services

ค้นหาป้ายทะเบียน

ทำไมต้อง

วิบวับทะเบียน

  • มีที่ตั้งสถานประกอบการที่ชัดเจน เป็นหลักแหล่ง และน่าเชื่อถือ

  • เป็นผู้นำด้านราคาของทะเบียนรถที่มีมาตราฐาน และ เป็นธรรม

  • เป็นเลิศด้านการบริการที่รวดเร็ว ฉับไวได้มาตราฐานและ ใส่ใจลูกค้า อย่างที่สุด

  • อัพเดทสถานะเลขทะเบียนรถสวย หรือทะเบียนประมูล บนหน้าเว็บไซด์ แบบนาทีต่อนาที ตลอด 24 ชม. จึงมั่นใจได้ว่าทะเบียนรถสวยทุก ป้ายนั้นอยู่ในสถานะพร้อมขาย

  • มีบริการจัดส่งฟรีทั่ว กทม. และ จัดส่งฟรีทั่วประเทศทางไปรษณีย์( EMS )

ทะเบียนรถสวย เลขหาบ (xyyx)

1ขท 1001

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

6
จองแล้ว

1ขท 1221

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎจ 1221

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 1331

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขฉ 1331

53,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขค 1331

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

15

สย 1441

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 1441

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 1551

80,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 1661

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขณ 1661

47,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 1661

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1771

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 1881

103,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 1881

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 1991

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กฌ 1991

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 1991

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 1991

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญผ 1991

299,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

1ขท 2002

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2112

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 2332

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 2442

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 2442

94,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขก 2442

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กย 2552

91,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 2552

54,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 2662

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กฒ 2772

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 2772

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 2772

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2772

85,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 2772

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 2882

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 2882

62,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 2992

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 2992

110,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญบ 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ศต 3003

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 3003

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 3113

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

9กค 3113

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 3113

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 3113

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขภ 3223

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กง 3443

70,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชผ 3443

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

24

1ขภ 3443

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 3443

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

ฎช 3553

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

1ขญ 3663

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สว 3663

145,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 3663

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กล 3663

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขพ 3773

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 3773

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 3773

39,900 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กข 3773

82,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

1ขธ 3773

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ฆร 3773

179,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎฮ 3773

90,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขง 3883

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขท 3883

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 3993

102,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 3993

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขจ 4004

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กต 4004

57,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 4114

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กศ 4224

87,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 4224

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 4224

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กก 4334

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 4554

84,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 4664

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 4664

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชฮ 4774

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขณ 4774

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 4884

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กช 4994

105,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขท 4994

55,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 5005

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขบ 5115

66,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขก 5115

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กอ 5225

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฬ 5225

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กษ 5335

73,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขห 5445

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

งว 5665

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญล 5665

249,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

9กจ 5665

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขง 5665

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 5665

81,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆข 5775

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 5775

50,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 5775

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กฉ 5775

35,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขธ 5885

67,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 6006

49,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

20

9กฌ 6116

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

5กก 6336

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 6336

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎผ 6556

229,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 6556

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 6776

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กถ 6886

98,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6886

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขฆ 6886

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ษง 6886

250,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

9กม 6886

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 6886

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฬ 6996

75,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฮ 6996

76,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฐ 6996

160,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 6996

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กส 6996

157,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขผ 7007

42,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 7007

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขจ 7117

61,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฌ 7117

68,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขญ 7227

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆง 7227

290,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

23

ฎห 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฌผ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎพ 7227

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2กถ 7227

95,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 7337

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 7337

44,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขก 7447

36,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฬ 7447

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 7557

51,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขว 7557

46,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กศ 7667

65,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 7667

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 7667

45,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 7667

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชง 7667

89,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

7กม 7887

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฎ 7887

56,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 7887

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

สษ 7887

189,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

ศจ 7887

165,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขว 7997

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

41

9กส 7997

97,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

สช 8008

139,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขค 8118

79,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขณ 8118

118,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขฆ 8118

78,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กจ 8228

99,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 8228

72,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 8338

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 8338

52,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขธ 8338

58,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขภ 8558

83,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32
จองแล้ว

9กล 8668

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กภ 8668

135,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ภต 8668

120,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

32

8กว 8668

142,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กฒ 8778

125,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขด 9009

69,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขย 9119

93,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฉ 9119

106,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ญฎ 9229

149,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

8กศ 9229

123,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎศ 9229

129,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

2ขก 9339

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

1ขฆ 9339

71,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

2ขง 9339

59,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชข 9449

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฆต 9559

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

จองแล้ว

1ขส 9559

146,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ชอ 9669

199,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กม 9779

169,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

9กค 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร

ฎธ 9889

490,000 THB.

กรุงเทพมหานคร